Utnyttja din förköpsrätt!

Fyll i ditt kodord nedan och tryck på ”Gå till erbjudandet” så dyker nog något upp*!*kodordet hittar du i brevet från Gustaf von Hofsten.

Erbjudandet är inte längre tillgängligt. Fler erbjudanden finns på pennanochsvardet.se/blimedlem/

Felaktigt lösenord! Försök igen.

Upplevelseklubben Pennan & Svärdet
Avdelningen för ikoniska militära ur
Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, Box 24, 274 21 Skurup