Del 137

Från GROM till NIL

Europa kommer försvaras till sista polack


De kommer aldrig låta någon behandla dem som kontinentens dörrmatta igen. Polen är Nato-landet som mer och mer rycker fram som en tung europeisk militär aktör. Landet har också ovanligt många specialförband.

Polens moderniserade försvarsmakt är sedan 2007 indelad i armén, marinen, flygvapnet och specialförbanden – ja, de sistnämnda utgör alltså en egen försvarsgren. Kanske har du redan hört talas om GROM. Men ”dunder”, som förkortningen kan uttydas, är dock inte Polens enda specialförband. Man har faktiskt fem olika. Men låt oss börja med GROM.

GROM och US Navy SEALs under en gemensam övning. Foto: Department of Defense

Fem procent antas

Förbandet jämförs med brittiska SAS och USA:s Delta, vilket är rätt naturligt eftersom GROM inledningsvis fick en hel del hjälp från just dessa förband. GROM:s grundare var en veteran inom polsk underrättelsetjänst, Slawomir Petelicki, som inte minst varit dess chef i Sverige under några av kalla krigets mest händelserika år, 1983-87. Grundsyftet med att dra igång GROM 1990 var att få ett verktyg för svåra och känsliga utlandsinsatser, i fredstid mot terrorister och i krig mot högprioriterade utländska mål. Förbandets existens var en hemlighet fram till 1994. GROM, som både kan uttydas som dunder och är en förkortning för Operativ-mobila reaktionsgruppen, har ständigt hög beredskap för insatser i alla typer av terräng och har därför en komponent med särskild marin inriktning. Av de sökande till GROM antas enligt uppgift högst fem procent. Förbandets beväpning är en mix av det bästa som USA och Tyskland har att erbjuda.

Grundaren av GROM var Slawomir Petelicki, med bakgrund som den polska underrättelsetjänstens chef i Sverige 1983-1987. Foto: GROM

Specialister på sabotage

Polens äldsta specialförband, på polska förkortat 1. PSK, har traditioner från 1957. Det utgör ett fallskärmsburet specialförband specialiserat på särskild inhämtning, alltså extrema spaningsuppdrag. Kan därtill givetvis utföra sabotage och överfall bakom fiendens linjer. Vitsen med att ha ett förband specialiserat på särskild inhämtning försvinner dock om man använder det främst för att slå ut fientliga mål.

Operatörer från flera olika polska specialförband under en uppvisning vid specialförbandens högkvarter. Uniformsmönstret är amerikansk multicam och vapnen är en blandning av tyska Heckler & Koch och amerikanska vapen. Foto: Polska försvarsministeriet

Formozas grodmän

Polens attackdykare härleder sin historia till Polens första attackdykarförband som bildades 1975. Förbandets förkortning MJDS är inte lika känd som dess mer informella namn Formoza (från smeknamnet för deras bas). Man kallas även för Polens SEALs. Vid Polens insatser i Irak var det Formoza som beskyddade alla polska fartyg.

De polska attackdykarnas snabbaste farkost. Foto: Allied Joint Force Command Brunssum

Gröna baskrar

AGAT bildades 2011 och utgör en sorts motsvarighet till ”vanliga” amerikanska gröna baskrar, alltså USA:s Special Forces (SF). Typiska uppgifter är eldöverfall och räder bakom fiendens linjer, samt VIP-skydd. Man har liksom SF grön basker.

Operatörer ur AGAT visar upp fordon och vapen. Foto: Network54

Leda specialoperationer

NIL bildades 2008 för att leda och försörja Polens specialoperationer, med andra ord ett kombinerat lednings- och underhållsförband. En del av det polska flygvapnet är knutet till de fem specialförbanden, med tonvikt på helikoptrar och specialoperationer. Med fem olika förband och ett eget ”mini"-flygvapen utgör Polens specialförband en viktig resurs både för Polen och Nato.

Framtiden

De polska specialförbandens betydelse för landet fortsätter att öka. Vi får se vad framtiden innehåller för Polen, min gissning är att psykologiska operationer, elektronisk störning– och motmedelsförmåga samt ökad förmåga att agera i gråzoner kommer att prioriteras. Polens regering har garanterat studerat Rysslands agerande i Ukraina och dragit slutsatser. Trots att Putin bildligt och bokstavligen testar gränserna har många europeiska länder dragit ner sitt försvar. Inte Polen: de ligger stadigt på två procent av BNP.

Dziękuję Polsce!

Beställningsinformation
Pack & Porto 49 kr
Betalsätt Faktura eller faktura
E-post info@smb.nu
Telefon 0411-555 320