Bokning av resa till Normandie

2020-04-30 t.o.m. 2020-05-03

Resa till Normandie med expertguide överstelöjtnant Marco Smedberg

Uppgifter deltagare 1

Meddeltagare

Eventinformation

Deltagaravgiften är 14850:-/person

Avgift ska vara betald senast 2020-01-31

Bokningsavgift på 3000:-/person ska vara betald inom 10 dagar efter lagd bokning

Enkelrumstillägg tillkommer med 2100:-/person

Del i dubbelrum som bokas av enskild resenär kan endast erbjudas i mån av plats. Annars erbjuds enkelrum med tillkommande avgift.

Betalning sker till bankgironummer 5342-0345

Ange ditt tele-/mobiltelenr följt av NF som referens vid betalning

T.ex. 0700000000NF

Ändringar i programmet kan ske. Om du bokar flygplansanslutning se till att du har marginal för förseningar. Ändrade flygtider från flygbolagen ansvarar ej Pennan & Svärdet för.

Sista anmälningsdag är 2020-01-15

Flyg och samlingsplats

Flyg ingår INTE i resans pris och bokas av varje deltagare själv. Beakta särskilt samlingstid och samlingsplats i Paris, samt att du har god marginal både vid ankomst och avresa. Är du osäker på att du hinner med ett flyg på morgonen rekommenderas att du åker kvällen innan och övernattar i Paris.

Samlingsplatsen är på flygplatsen Charles du Gaulle, vid ankomsthallen (efter bagageutlämningen) på terminal 2F. Där väntar reseledningen. Du skall vara vid samlingspunkten senast klockan 9:15!

Du som anmält dig till resan skall även via mejl meddela Pennan & Svärdets reseledning vilket flyg och flightnummer, alternativt annan transport, som du bokat.

Resan avslutas även vid terminal 2F på Charles du Gaulles flygplats i Paris. Beräknad ankomsttid på avslutningsdagen är cirka klockan 16:00 på söndagen 3/5. Beakta dock att trafiken kan orsaka förseningar så att du har god marginal till ditt flyg.

Dags att boka dig för resan/eventet

Godkännande av informationen om de särskilda, övriga och allmänna resevillkoren

Observera att bokningen inte kan sändas in om inte rutan nedan är ikryssad.

Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek (SMB), organisationsnummer 898500-9052, som driver upplevelseklubben Pennan & Svärdet, är researrangör. När SMB skriftligen bekräftat medlemmens anmälan till resan föreligger ett avtal mellan researrangören och resenären. Resenären är skyldig att kontrollera de resehandlingar som översändes före avresan och omgående påtala eventuella felaktigheter för rättelse.

Hanteringen av personuppgifter, som lämnas vid bokningen, sker enligt SMB: integritetspolicy för medlemskapet i Pennan & Svärdet och dessa uppgifter sparas inte när arrangemanget är genomfört.

OBS! Måste godkännas.
Markera den lilla gråa rutan nedan för att kunna skicka in din anmälan.


Kontakt

Om du har några frågor, vänligen kontakta Ronnie Holmgren på Ronnie.Holmgren@smb.nu.