Det är lördagskväll den 23 september 2017. Tidigare på dagen har 4. mekaniserade bataljonens postering i Slite övermannats av beväpnade män klädda i Nord Streams grå overaller. Nu befinner sig bataljonschefen, överstelöjtnant Carl Öberg, med ett kompani strax väster om Slite. Det råder oklarheter om vad som hänt – Öberg beordrar en stridspatrull att rycka in mot orten.

Generalmajor Björn Anderson, överstelöjtnant Tommy Jeppsson
Bricka i ett stort spel
När kriget kom till Gotland
191 s., 15,5 x 23 cm., inb., hård pärm

Så här inleds boken Bricka i ett stort spel, vilken är en dramatisering av ett möjligt krigsscenario baserat på hård militär fakta. Med sina kvalificerade kunskaper om dagens svenska försvarsmakt – liksom om krigsmakterna i vårt närområde – presenterar författarna en bok som närmast kan liknas vid en modern Operation Garbo. Handlingarnas centrum är här Gotland inom en mycket snar framtid. I en konflikt mellan öst och väst blir ön en bricka i ett mycket större spel där svensk militär – liksom svenska politiker – ställs inför svåra beslut. Har vi någon chans? En spännande och lärorik läsning utlovas!

Bricka i ett stort spel - När kriget kom till Gotland
Ditt pris: 355:–

Beställ

Pack- och portokostnad tillkommer: 49 kr (oavsett antal). Leveranstid: omkring en vecka.


På Gotland har ryssen fortfarande ett luftlandsättningsregemente och huvuddelen av Östersjömarinens marininfanteribrigad samt robotförband för luftmåls- och sjömålsbekämpning. Sammantaget rör det sig om drygt 4 000 soldater. Till sjöss och i luften får vi räkna med att möta ett femtontal av Östersjömarinens ytstridsfartyg och ett par ubåtar samt ett par jaktflygregementen om 80-talet stridsflygplan.

Detta är läget i den faktagrundade men fiktiva boken – Gotland ockuperat! Rysk trupp har intagit Gotland och Sverige måste nu göra allt för att återta ön. Vår framtid som suverän stat står på spel. Läs mer i boken som utgör rafflande läsning!

Generalmajor Björn Anderson, överstelöjtnant Tommy Jeppsson
Gotland ockuperat!
Slaget om Östersjön
252 s., 15,5 x 23 cm, ill., inb., hård pärm

Gotland ockuperat! - Slaget om Östersjön
Ditt pris: 355:–

Beställ

Pack- och portokostnad tillkommer: 49 kr (oavsett antal). Leveranstid: omkring en vecka.


Generalmajor Björn Anderson, överstelöjtnant Tommy Jeppsson
Gotland befriat!
Men till vilket pris?
340 s., 15,5 x 23 cm, ill., inb., hård pärm

I den sista boken i trilogin om kriget på Gotland får läsaren ta del av hur ett ryskt anfall mot Sverige via såväl Gotland som Norrbotten skulle kunna gå till. För vad skulle hända om Gotland var ockuperat och svenskarna var tvungna att försöka driva ut ryssarna i havet? Här besvaras de frågan. Sverige har nämligen inte resurser att göra det ensamt och behöver därför omvärldens – inte minst USA:s och Natos – hjälp. För att få ett slut på ett krig som mycket väl skulle kunna leda till ett storskaligt kärnvapenkrig tar ett rafflande diplomatiskt spel sin början – och det vi svenskar måste offra är inte lite.

Gotland befriat! Men till vilket pris?
Ditt pris: 399:–

Beställ

Pack- och portokostnad tillkommer: 49 kr (oavsett antal). Leveranstid: omkring en vecka.

Beställningsinformation
Pack & Porto 49 kr
Betalsätt Kort eller faktura
E-post info@smb.nu
Telefon 0411-555 320
Denna sida stänger om Tid kvar: ::: (d:t:m:s)
Gå till erbjudande