Behandling av personuppgifter

Allmänt

Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek driver upplevelseklubben Pennan & Svärdet och därigenom även Facebook-sidorna Pennan & Svärdet, Militärt, 39-45, Ofredsår och Praepartus Supervivet samt den digitala tidningen Mobförrådet och nyhetsbreven Militärt och Krigsmyter med tillhörande Lundströms Låda. Beställer du från någon av dessa försäljningskanaler är det Svensk Militärhistoriskt Bibliotek som står som personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för vår inkassoverksamhet. Kontaktuppgifter till Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek finner du längst ned i dessa villkor.

Vilka uppgifter samlar vi in och behandlar?

Personnummer, namn, adress, e-postadress och mobilnummer. Vi behandlar även din betalningshistorik och din ekonomiska information från myndigheter.

Varifrån personuppgifterna samlas in.

En del av personuppgifterna hänför sig från redan lämnade personuppgifter i samband med registrering av medlemskapet eller via beställning från någon av våra ovanstående försäljningskanaler. Vissa personuppgifter hämtas från andra källor och en del lämnas i samband med kontakt med oss.

Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Till dess att fordran är betald och för en tid om 36 månader därefter.

Vad är den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen?

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för våra ändamål som rör våra berättigade intressen. Detta innebär att vi anser att våra intressen att behandla kontaktuppgifter för de ändamål som listas ovan överväger det integritetsintrång som du utsätts för med anledning av behandlingen.

Delar vi dina personuppgifter med andra parter?

I förekommande fall delas dina personuppgifter med:

Dina personuppgifter delas även med postföretag och andra som medverkar till vår tjänsteleverans, liksom myndigheter, samt IT-konsulter som vi från tid till annan anlitar för service och utveckling av våra system.

Vad har du för rättigheter?

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att ta del av den information vi har registrerat om dig. Du har rätt att kostnadsfritt få ut en kopia på dina personuppgifter (s.k. registerutdrag). Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek behandlar inte dina personuppgifter med grunden att du givit samtycke. Skulle det dock vara så att ditt samtycke har inhämtats för en viss situation är det vår skyldighet att informera dig om att samtycket kan återkallas av dig. Du har även rätt att få ut dina personuppgifter i syfte att överföra dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig. Om behandlingen av dina personuppgifter som du vill begränsa eller radera är nödvändig för att uppfylla våra åtagande kan emellertid begränsning eller radering förvägras eller fördröjas. Observera att huvuddelen av all kommunikation från Inkassoverksamheten sker via post.

Om du anser att Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt ser vi helst att du kontaktar oss, men du kan även kontakta Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig


Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek


Organisationsnummer: 898500-9052

Adress: Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, Box 27805, 115 93 Stockholm

E-post: assistans@smb.nu

Telefon: 0411-260 662