Medlemsregler Pennan & Svärdet

Medlemsservice

E-post info@smb.nu

Telefon 0411-555 320

Pennan & Svärdet

Maskingatan 6

274 30 Skurup

Behandling av personuppgifter

Vi på Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek följer dataskyddsförordningen, GDPR, 2016/679/EU som har till syfte att stärka skyddet för personer vid hantering av personuppgifter inom EU. Detta innebär att du som medlem godkänner att SMB lagrar och använder dessa personuppgifter för att kunna fullfölja sina åtaganden till dig samt kunna ge dig bästa möjliga service. Vi kommer även att använda dina personuppgifter för marknadsföring, marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik. För att kunna erbjuda dig den bästa servicen kommer vi att behöva dela med oss av dina uppgifter till företag som agerar på vårt uppdrag inom bl.a. distribution. Vi kommer dock aldrig att sälja vidare dina uppgifter till tredje part. Som rättslig grund för vår behandling kommer vi att använda oss av fullgörande av avtal, berättigat intresse eller samtycke. När vi använder oss av det berättigade intresset så gör vi det i vårt intresse med respekt för dina rättigheter.