Del 23

Niphaviruset – Pestens arvtagare

Fladdermusviruset som är dödligare än Corona


I Sydostasiens djungler döljer sig ett virus som fram tills nyligen var okänt. Idag vet forskarna att Niphaviruset har sitt ursprung hos regionens fladdermöss, precis samma djur som förde över coronaviruset till människor. Niphaviruset är dock dödligare och inget botemedel finns.

I takt med att jordbruksmarken expanderar in i tidigare orörda skogar blir möten mellan tamdjur och vilddjur allt mer frekventa. Detta innebär att tidigare okända smittor inte bara kan spridas mellan djur och tamdjur utan även mellan djur och människor. Coronaviruset är ett sådant exempel, men det finns större hot på horisonten. Niphaviruset är ett relativt nyupptäckt virus som vi har väldigt lite kunskap om hur vi ska förebygga då det inte finns någon direkt medicinsk behandling eller vaccin.

Niphaviruset sprids av fruktätande fladdermöss i familjen Pteropodidae. Fladdermössen är immuna mot viruset.

Smittsam och obotlig

Viruset finns vanligen hos fladdermöss. Ofarligt kan tyckas, men det sprids lätt vidare via deras urin eller saliv som kontaminerar frukt, fruktsaft och vattenkällor. Det är dock inte de enda vägar som viruset kan finna sin väg till människor. Det första rapporterade infektionsfallet inträffade hos grisar på malaysiska bondgårdar, vilka kom i kontakt med fladdermöss som förlorat sitt naturliga habitat på grund av avskogningen. Förutom grisar har även det dödliga viruset även påträffats hos hundar, katter, getter, hästar och får.

Avskogningen tvingar fram möten mellan tamdjur och vilda djur som kan vara förödande för mänskligheten. Niphaviruset är bara ett exempel på en lång rad smittor som på denna väg vandrat från urskog till människor.

Smittar söndagssteken

Det är tydligt att viruset vid upprepade tillfällen har infekterat tamdjur efter att de ätit kontaminerad frukt eller druckit kontaminerat vatten. Vägen via tamdjuren eller via köttet från slaktdjur är därför den troligaste vägen som viruset kan spridas från fladdermöss till människor. Slaktade djur kan dock inte visa symtom så det är inte svårt att föreställa sig att viruset kan ligga redo i kyldisken. Det är därför av yttersta vikt att köttindustrin hanterar dessa risker med stor omsorg och förebyggande åtgärder. Med tanke på köttindustrins åtgärder i Wuhan så gör du säkrast i att undvika allt sorts kött när du reser i Indien och Sydostasien.

Fläsk från tamgris är blott en av många vägar som Niphaviruset kan smitta människor.

Lika hög dödlighet som digerdöden

När viruset väl smittat människor så smittar Niphaviruset mellan människor och följderna kan vara allt från symptomfria infektioner till akut luftvägsinfektion och dödlig hjärnhinneinflammation. Dödligheten är väldigt hög och uppskattas till 40–75 procent.

  • Det första utbrottet var hos malaysiska grisbönder 1999. Sedan dess har det spridit sig till stora delar av Sydostasien.
  • I Bangladesh har viruset etablerat sig starkt och har sedan 2001 närmast årliga utbrott. Viruset har även spridit sig från Bangladesh till östra Indien.
  • I takt med att fler fladdermusarter blir värddjur till viruset så sprider det sig även snabbare över regionen. Fall har rapporterats från bland annat Kambodja, Ghana, Indonesien, Thailand, Filippinerna och Madagaskar.

Även om Indien, Malaysia och Australien är de enda länder med rapporterade utbrott av Niphavirus (Rött), finns det länder i Asien, Sydostasien, Oceanien och Afrika där det finns risk för att Niphaviruset kommer spridas.

Hos människor muterar viruset

På grund av Niphavirusets dödlighet och benägenhet att spridas från djur till människor och mellan människor övervakas det av WHO och forskare. Det är relativt få som har smittats sedan det upptäckts, men viruset förutspås kunna mutera när det överförs till människor – vilket kan göra det ännu mer smittsamt än det redan är.

När ett utbrott av Niphavirus skett kommer det att sprida sig mellan människor. Vad gör du för att skydda dig om du befinner dig när det händer?

Vad kan du göra!

När du reser i länder där det finns risk för Niphavirus finns det vissa saker du kan tänka på för att förhindra att du blir smittbärare.

  • Håll dig uppdaterad dagligen om sjukdomsutbrott. När viruset väl börjar smitta mellan människor är det lite som du kan göra.
  • Förtär inte råpressad fruktjuice.
  • Drick enbart vatten som du är säker på är rent.
  • Ät inte kött som du inte är säker på har tillagats ordentligt.
  • Tvätta dina händer! Det är det enskilt lättaste sättet att ta bort bakterier och virus.
  • Vaccinera dig så att du inte drabbas av följdsjukdomar om du nu skulle bli sjuk.
  • Vid misstanke om smitta kontakta läkare.

Enkelt. Billigt. Effektivt. Tvätta händerna och håll dig frisk.

Allt står redo för en pandemi

Många av länderna som smittan finns i är etablerade turistländer med en väl utbyggd turistindustri. Hela infrastrukturen ligger sålunda på plats för att ett lokalt utbrott snabbt ska spridas från ett enskilt land till hela världen.

ERIK BOMAN
Beredskapsexpert och avsändare artikelserien 72 timmar

Värnpliktig prickskytt vid infanteriet, mångårigt engagemang i frivilliga skytterörelsen samt hemvärnsman, självhushållare och friluftsmänniska, helst i fjällen.

P.S Om du känner igen Niphalviruset så är det troligen för att det var det virus som Steven Söderbergh använde som pandemiscenario i filmen Contagion (2011). Se den, det är en fantastisk film som på många sätt visar hur snabbt ett virus sprids och vad som händer i samhället när fogarna krackelerar. DS.


Gillade du min artikel ovan?
Är du inte prenumerant på min kostnadsfria artikelserie 72 timmar än?
Då kan jag verkligen rekommendera att du skriver upp dig! Min artikelserie ger dig verktygen för att överleva när samhället kollapsar! Klicka HÄR!